Oogsten

De kastanjeoogst is nu in volle gang, iedereen heeft er het druk mee. In onze omgeving zijn het vooral de schapenboeren die er aan verdienen, zij hebben veel grond, dus ook veel kastanjebomen. Het wordt de laatste jaren professioneel aangepakt, weken van te voren worden er onder de bomen van deze groene netten gelegd en er is een machine ontwikkeld die met een grote slang de kastanjes van de netten opzuigt en de basten en de vruchten van elkaar scheidt. Voor de boeren is het een extra inkomen wat zij hard nodig hebben en voor het landschap is het een zegen, want diezelfde boeren onderhouden de kastanjebomen, zo typerend voor deze streek.

Reacties