Lekdijk

Deze foto is gemaakt van de Lekdijk bij Bergambacht. Voortdurend is men bezig deze dijken te versterken en op te hogen. De Krimpenerwaard ligt beneden NAP. Zonder waterkeringen zou er niets dan water zijn, precies zoals het ooit was. Ondertussen verandert het klimaat. De zeespiegel stijgt: met 10 tot 90 centimeter in 100 jaar, zeggen de deskundigen. De rivieren zullen vaker veel water ineens afvoeren. En tegelijkertijd daalt de bodem. Dat maakt dit gebied kwetsbaar. Dus iedere vijf jaar is er een veiligheidstoetsing en als er dan een bepaald tracé een onvoldoende krijgt wordt dat stuk dijk weer versterkt- en/of opgehoogd.

Reacties