Eerste klas lagere school

Waarschijnlijk getriggerd door al die leerkrachten die gisteren meeliepen zocht ik vanmorgen wat oude schoolfoto's op. Dit is de eerste klas van de Roomsch Katholieke Meisjesschool te Noordwijk Binnen, waarschijnlijk 1956. Ik zit links op de derde bank in de middelste rij, met die witte strikken. Schuin achter mij rechts zit Stan, nog steeds zijn we vriendinnen. Achter in de klas staat juffrouw van der Schalk, ze was niet echt aardig, ik was een beetje bang voor haar. Ze zat op een verhoging achter haar lessenaar en we konden zo naar haar gestopte directoire kijken. Als de klep van haar lessenaar open ging wisten we al dat ze daarachter weer een snoepje nam.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Reacties